Ceník

info přepočet na jednotku
Celodenní docházka
Cena za měsíc
(á den) (á hod)
5 dnů v týdnu (pro děti starší tří let platí tato cena do 30. 9. 2019) 5 590 Kč
5 dnů v týdnu pro děti, které dosáhly tří let věku (platí od 1. 10. 2019) 4 900 Kč
3 dny v týdnu 3 900 Kč
2 dny v týdnu 3 500 Kč
1 den v týdnu 2 900 Kč
Jednodenní hlídání 800 Kč
Započatá hodina po zavírací době 200 Kč

Ceník v PDF.

V Českých Budějovicích dne 23. 7. 2019 s platností od 1. 8. 2019

Schválila Mgr. Kateřina Hůlková, ředitelka