Služby pro cizince

Anglická zahrada

Trường mẫu giáo Montessori duy nhất ở thành phố České Budějovice
Tuyển dụng và tuyển sinh vị trí
Học tiếng anh với nguời Anh chính gốc

 • Nhận trẻ nhỏ từ 1-6 tuổi
 • Hàng ngày học tiếng anh với nguời Anh chính gốc
 • Phương pháp giáo dục Montessori
 • Nhóm trẻ em Séc – Việt – dạy bằng tiếng Việt và tiếng Séc
 • Đối với ba trẻ em đăng ký đầu tiên, có khả năng được trợ cấp với mức
 • giá thấp hơn nhờ một khoản trợ cấp từ Liên minh châu Âu (5590 Kč mỗi tháng)
 • Tiền ăn hàng ngày 90 Kč
 • Lệ phí hang tháng 8.500 – 12.000 Kč tùy theo độ tuổi của trẻ em và số
 • giờ ở trường mẫu giáo
 • Giờ mở cửa trường mẫu giáo từ 7:00 đến 16:30, thậm chí lâu hơn theo
 • thỏa thuận cá nhân (đến 19:00)
 • Dịch vụ „câu lạc bộ trẻ em„ giữ trẻ trong trường mẫu giáo hoặc trường học (dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 3) với khả năng dạy kèm và học ngoài giờ (tiếng Séc, tiếng Việt, logic, nghệ thuật, âm nhạc, khoa học)
 • Dịch vụ „bà„ và „bảo mẫu„ – giữ trẻ cá nhânĐăng ký và đến
tham quan trường mẫu giáo – zahradaanglicka@gmail.com
Hiệu trưởng Kateřina Hůlková
+420 608 184 658
Thông tin bằng tiếng Việt liên hệ:
Tran Thi Thu Trang (+420608796868)
e-mail: thutrangtran242@gmail.com