Vytváříme kuřátka

Něco ťuklo, vejce puklo.?
Kuře z něho na svět juklo!
Ťuky, ťuky, ťuk!
Já jsem kuře jako buk!?