Kurz vedený Evou Štarkovou

Naši průvodci věnovali tento parný víkend svému zdokonalení v Montessori pedagogice.
Absolvovali kurz vedený Evou Štarkovou
AKTIVITY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA a ROZVÍJENÍ SMYSLŮ.

🌻 Tyto aktivity jsou určené pro děti od doby, kdy se postaví na nohy, do předškolního roku. Jsou to cvičení na koordinaci oka a ruky, soustředění, vytrvalost, trpělivost a samostatnost. Tyto aktivity vedou děti k vyšší inteligenci a spokojenosti.
🌻 Dozvěděli jsme se, jak připravit pro dítě jednoduché aktivity, aby mohlo být doma nebo ve školce smysluplně aktivní a zejména, abychom využili období, kdy se dítě zajímá o to, co dělají dospělí a o to, co se děje kolem nich.
🌻 Když využijeme období, kdy se děti chtějí podílet na chodu domácnosti a zajímají se o okolní svět, když dítěti ukážeme správné věci ve správný čas, naučíme ho pečovat o sebe a o své věci.
🌻 Takové aktivity podněcují myšlení, cítění, i dobré pracovní návyky. Dítě pak vše zužitkuje v pozdějším věku, kdy se od něj již očekává, že to bude umět. Zejména prospěšné jsou tyto aktivity jako základ pro školní docházku, aby dítě mělo úspěch a cítilo se dobře.
🌻 Druhý den kurzu byl věnovaný rozvíjení smyslů tak, abychom dítěti umožnili rozvíjet zrakové, hmatové a sluchové vnímání a umožnili mu skvěle se orientovat ve světě: ve tvarech, barvách, velikostech, délkách, zvucích, teplotě, hmotnosti atd.
🌻 Mít dobře procvičené smysly je zásadní pro správnou interpretaci vjemů z vnějšího světa. Lidé, kteří mají dobře procvičené smysly a dokáží analyzovat, co je obklopuje, dokáží přesněji pozorovat, mají lepší úsudek a obecně se orientují v mnoha oblastech života lépe, než děti ochuzené o bohatství smysluplných vjemů a navazující slovní zásoby.