Montessori metoda zahrnuje velkou škálu benefitů

Montessori metoda zahrnuje velkou škálu benefitů. Ať už jde o rozvoj logiky, matematického a jazykového cítění nebo o oblast praktického života – rozvíjí se koordinace, soustředění, zdvořilost, sebeovládání, sebeuvědomění a samostatnost. Tato oblast je zásadní, protože připravuje dítě na sociální situace a na to, jak jednat s ostatními lidmi. Poslouží také jako úvod do samostatného, organizovaného života a převzetí kontroly nad vlastními problémy, jak být emočně nezávislý a nebát se výzev, které jsou v životě běžné. Základní myšlenka přístupu je, že výchova a výuka stojí na respektu a podpoře individuality každého dítěte. ♥️