Svátek Hromnice

2.2. Svátek Hromnice
Svátek byl spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost.
U my jsme si dnes Hromnicky vyrobili.