Touha po objevování a poznání

Dítě má od narození touhu objevovat, zkoumat a poznávat. Montessori pomůcky jsou ucelený, velmi promyšlený didaktický materiál pomáhající dětem v naplňování potřeb po poznání. ?❤️