Trénování koordinace

Dvou a tříleté děti jsou zvláště citlivé vůči aktivitám běžného života.
„Všechna cvičení praktického života jsou syntetickými pohyby, protože každý z nich má svůj pochopitelný smysl jako součást sociálního života ve skutečném světě.“
E. M. Standing

Práce s vodou jako koordinace oka a ruky. Lovení předmětů sítkem.
Přenášení oříšků lžičkou – koordinace pohybu, příprava na psaní, správný úchop.