Výtvarné vyjadřování s nejmladšími dětmi ?

Je důležité podporovat kreativitu