Přijímací řízení krok za krokem

1.

Vyplnění kontaktního formuláře na webu a objednání se na prohlídku školky s konzultací.

2.

Vyplnění a odevzdání kompletní přihlašovací dokumentace na adresu Anglická zahrada z. s., Komenského 220/50, České Budějovice.

3.

Uhrazení rezervačního poplatku ve výši jednoho měsíčního školkovného (bude započítaný za první měsíc docházky). Splněním bodu 2 a 3 je místo závazně rezervované.

Děti od 24 měsíců až do předškolního věku přijímáme při volné kapacitě v průběhu celého roku. Školka i jesle jsou otevřené 50 týdnů v roce v době 7:00-16:30. Podmínkou přijetí dítěte není odplenkování.

 


Adaptace probíhá postupně, první návštěva je společně s rodičem.

 


Při volné kapacitě lze přijmout dítě k postupné adaptaci již před dosažením 2. roku.

 


U dětí, které začnou s docházkou jako mladší 3 let, doporučujeme místo rezervovat s nejméně 6 měsíčním předstihem a to z důvodu velkého zájmu o tato místa.

Časté dotazy

Do jeslí a školek přijímáme děti v průběhu celého roku, pokud máme k dispozici volné místo.

V Budějovicích sídlí naše školky ve třech lokalitách:
– Tylova 153/17
– Komenského 220/50
– U Trojice 511/8a
Třída dětí do 3 let (jesle) je v ulici Tylova u polikliniky Jih.

Měsíční poplatek se liší podle věku dítěte a pohybuje se mezi 5 000 Kč a 8 000 Kč. Stravné se hradí zvlášť. Podrobnosti jsou uvedené v ceníku.

Angličtinu se u nás děti neučí drilem. Podle zásad Montessori pedagogiky ji přirozeně nasávají jako houba v průběhu celého dne při všech činnostech. Anglicky s nimi komunikují pouze rodilí mluvčí nebo dvojjazyční pedagogové. Naší cestou je vystavovat děti vysoké úrovni správnosti cizího jazyka a naším cílem je minimalizovat to, že jim v hlavách uvízne množství gramatických chyb či nesprávných frází. Neučíme děti czenglish.
Předškoláci, kteří u nás strávili alespoň 2 roky pravidelné docházky, se plynule dorozumí s rodilým mluvčím.

Tuto podmínku přenecháváme veřejným mateřským školám. O děti s plenami se umíme postarat nejen díky jeslové třídě. Ve všech našich pobočkách pracují průvodci s certifikátem chůvy a zvládají děti bez tlaku a stresu provést nácvikem používání nočníku a toalety. Vše samozřejmě ve spolupráci s rodiči.

Na každých 6 dětí připadá jeden kvalifikovaný průvodce. Většinu našich tříd tvoří 12 dětí se dvěma průvodci, jedna prostornější třída má kapacitu vyšší než 12 dětí a v ní jsou průvodci tři.

S rodiči se před nástupem domlouváme na adaptačním plánu „na míru“ a dále je upravujeme podle potřeb dítěte. Na začátek docházky je potřeba počítat s adaptačním obdobím nejméně 14 dnů, kdy prosíme rodiče, aby byli k dispozici na telefonu a někdo z rodiny byl připravený k dřívějšímu vyzvednutí v případě velkého stýskání. V našich školkách a jeslích děti nikdy nenecháváme vyplakat.
Standardně první den dítě přichází na 1-2 hodiny s rodičem. Druhý den zkoušíme na 1-2 hodiny samotné, pak několik dnů pouze dopolední docházku. Teprve když děťátko dobře reaguje, prodlužujeme v případě potřeby ze strany rodičů docházku na celodenní. Naopak u dětí více fixovaných na rodiče počítáme na začátku s více společnými kratšími návštěvami.